TENERE LASSE

HISTORIA

Gamla Göteborgsvägen över Nissan. Strax norr om Ryd.

I Bonniers Svenska ordbok står det om Historia.

 

(framställning av, vetenskapen om) vad som har hänt o. händelsernas sammanhang.

 

För mig kan historia vara mycket mera än gamla årtal på kungars hädanfärd.

 

Brukar låna böcker. På hembyggds hylla i biblioteket. Studera gärna äldre kartor. Det går att läsa fram väldigt mycket om hur det förr såg ut i både städer och landsbygden vid jämförelse mellan gamla och nyare kartor.

 

När det finns tid över spårar jag gärna upp äldre tiders vägnät. Det är spännande att kanske hitta en stenvalvs bro eller en torp ruin.