TENERE LASSE

SKROTBILAR

Ford Anglia

Ett av mina intressen är att söka upp och fotografera skrotbilar av olika slag.

Att ställa ut en bil i naturen är ett miljö brott. Men alla brott har en preskriptions tid.

 

Skrotbilarna jag tycker det är fascinerande att spåra upp är sedan länge preskriberade som brott i mina ögon.

 

Det är spännande att efter tipps eventuellt ta min MC ut till skogens minsta vägar. Där efter kanske hitta en skrotbil av en modell jag kanske aldrig förr har sett.

 

Fotografera kontrasten mellan naturen och det som en gång varit en blänkande pärla.

Där efter hem och försöka ta reda på fakta om bilmodellen som i många fall slutade rulla på vårt svenska vägnät långt innan jag började intressera mig för bilar i början på 70 talet.

 

Många av bilarna jag fotograferat har jag fått syn på när mina ögon hållit koll på vad som står vid sidan om de minsta delarna av Sveriges väg nät.

 

Vintern 2008 var jag vägvisare ut till ett skogsfynd http://www.youtube.com/watch?v=wyRI600b5iM