TENERE LASSE

HISTORIA OM MIN HUSQVARNA 4112 Lyx

Återbördad till Huskvarna från Stockholm där jag ropat hem en Husqvarna moped på nätauktionen Tradera.com.

En grundlig service krävs troligvis för att jag åter ska kunna trafikera vägarna i och runt Huskvarna stad.